HVEM VI ER

Historien vår


Rødts lokallag i bydel Bjerke. Kamp mot forskjells-Norge er vår viktigste sak. Følg oss for å få info om hva vi driver med, hva vi mener og for å tipse om ting du mener vi bør ta tak i. Rødt har 1 av 15 representanter i bydelsutvalget; Jon Sandven. Lagsleder er Ola Steig Delta i kampen for velferd og rettigheter - stem Rødt ved lokalvalget!

Når Rødt deltar i valg, er det for å ta parti for folk, mot makta. Rødt arbeider for et reelt folkestyre. Samfunnets ressurser må styres demokratisk, ikke av pengemakta. Rødt går inn for å avskaffe byrådssystemet. Det er grunnleggende udemokratisk fordi det flytter makt fra bystyret til et byråd som ikke er folkevalgt.

Bydelene er pålagt mange viktige oppgaver, men får ikke nok penger til å utføre dem. Bystyret og byrådet tar ikke ansvar for dette, men pålegger bydelspolitikerne å kutte i bydelens aktiviteter. Slik trues ungdomsklubber og eldresenter med nedlegging. Rødt vil forsvare bydelenes velferdstilbud og mobilisere til forsvarskamp mot angrep på folks velferd og rettigheter. Vi går inn for å reversere privatiseringa av kommunal virksomhet og ta tilbake de barnehagene, sykehjemmene og øvrige tjenester som har blitt privatisert.

Rødt vil være en pålitelig samarbeidspartner og et talerør for fag­foreninger, miljøorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner, kvinne­organisasjoner og andre som rammes av maktas ulike angrep. At Rødt er representert i bydelsutvalget, vil gjøre en forskjell!

 
HVA NÅ?

Støtt saken vår