BYDELSVALGET 2019

Rødt vil ha to representanter i bydelsutvalget på Bjerke 

Med rekordmålinger i Oslo og resten av Norge vil Rødt Bjerke jobbe for to plasser i bydelsutvalget ved årets valg.

Rødt Bjerke har i dag en representant i bydelsutvalget, men med sterke tall på meningsmålingene har lokallaget har sterk tro på at årets valg vil resultere i flere representanter. På førsteplass stiller Jon Sandven til gjenvalg og på andreplass står Bergljot Gamborg-Heinåli, som er tidligere AP-politiker fra Sør-Odal med erfaring fra kommunepolitikken i Hedmark.

Ved forrige valg fikk Rødt et godt resultat og gikk fram til 5,4 % i bydelsvalget i Bjerke. Siste Oslo-måling ga 9,2 % som betyr at to mandater til BU er innenfor rekkevidde.

- Vi opplever stor medlemsvekst og interesse for partiet. I år er vi enda bedre rustet til valgkamp og vil gjøre et brakvalg, mener 1. kandidat for Rødt Bjerke, Jon Sandven.

Oslo er den mest klassedelte byen i landet, og forskjellene øker - også i Bjerke. I områdene Linderud og Veitvet/Sletteløkka har andelen barn i lavinntektsfamilier økt fra 30 % til 40 % de siste ti årene.

- Sånn kan vi ikke ha det! Disse områdene er blant de fem delbydelene der barnefattigdommen øker mest. Bydelsutvalget ikke kan gjøre noe med dette alene, men Rødt vil gripe alle muligheter vi får til å kjempe mot de økende forskjellene og styrke barn og unges oppvekstvilkår, sier Jon Sandven.

En representant - stor gjennomslagskraft

I denne perioden har Rødt fått gjennomslag for flere saker, blant annet økning av frivillighetsmidlene til 1 million, dobling av støtten til idrettslagene og styrking av til ungdomsklubbene.

- Med en representant Rødt Bjerke har fått styrket skolehelsetjenesten etter å ha presset Arbeiderpartiet. Etter neste valg skal vi være flere, og presse hardere for styrket skolehelsetjeneste, støtte til frivillighet, fritidsklubber, idrettslag, korps og utlånssentralen, forteller Sandven

Barnas parti

Rødt Bjerke har stått mot kutt i barnehagene og fått flertall for å ta tilbake en stilling til språkopplæring i barnehagene. Vi har fått vedtatt at det skal tilkalles vikarer i barnehagen ved fravær.

- Vi har fått til mye til å være kun en representant, Vi har også fått flertall for å fjerne egenandelen på trygghetsalarm, sier Sandven.

Rødt Bjerke har nå flere medlemmer enn noensinne og vokser fortsatt. Det er forventet at aktiviteten vil øke, med den generelle oppmerksomheten rundt Rødt i media på grunn av tilstedeværelse i Stortinget som gjør at det er flere som er interessert i hva Rødt får til. På siste Oslo-måling får Rødt 9,2% og 6 representanter i bystyret. Det betyr at tidligere BU-representant for Rødt Bjerke, Mikkel Øgrim Haugen, er inne.

Om kandidatene:

Jon Sandven jobber som seniorrådgiver ved Arkivverket der han hjelper til med å ta vare på vår felles hukommelse. Jon har representert Rødt i bydelsutvalget i Bjerke den siste perioden og er leder av Kultur- og oppvekstkomiteen. Han er spesielt opptatt av at de store og økende sosiale forskjellene i Bjerke skal reverseres og vil følge opp vedtaket vi fremmet om utredning av rettshjelptilbud for minoritetsgrupper i bydelen.

Bergljot Gamborg-Heinåli er avdelingsleder ved Oslo Voksenopplæring Sinsen. Hun har erfaringer fra kommunepolitikken i Sør-Odal der hun blant annet var vara til kommunestyret for Ap, og meddommer i forliksrådet. Hun er spesielt opptatt av at vi skal ta vare på velferdssamfunnet på en bærekraftig måte med en fordeling av velferdsgodene samt av å bevare offentlig eierskap i våre felles institusjoner.

Andreas Lindrupsen er tidligere leder av Rødt Bjerke, medlem av representantskapet til Handel og Kontor i Oslo/Akershus og jobber som kontorsekretær i Norsk Transportarbeiderforbund. Andreas har vært leder av sentralstyret til Norges Blindeforbunds Ungdom og sitter i dag i fylkeslagsstyret til Norges Blindeforbund i Oslo..

Linn-Elise Øhn Mehlen jobber som markedskonsulent i Klassekampen og er tidligere leder av Rød Ungdom. Hun er opptatt skolepolitikk og hvordan vi kan bruke skolen til en arena for å utjevne forskjeller i bydelen vår.

Last ned hele lista til Rødt Bjerke her


Våre møter

Vi holder medlemsmøter på Skriverstua på Veitvet senter. Besøk vår Facebook side for detaljer om våre kommende møter eller abonner på vår Google kalender.


HVA NÅ?

Støtt saken vår